definicions

·      Llegir i entendre les definicions que donen els diccionaris és una activitat intel·lectual que de vegades pot esdevenir complexa. Les restriccions de l’activitat definidora de vegades creen dubtes en els lectors: diferències entre paràfrasis definidores poden fer creure que hi ha diferències semàntiques profundes entre les accepcions, quan en realitat la diferència es produeix per necessitats de la definició –com indicar els complements necessaris, per exemple, o per la diferència de règim del verb de la paràfrasi definidora (e. g. delegar).

·      Definició per remissió: #