Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

decretazo

 1. El drae no recollia el mot castellà (ja l'ha inclòs; consulta: 12.06.2015), però sí que ho fan l'Espasa (2001), el Clave i el gduea:

  (Espasa) m. col. Decreto ley que entra en vigor sin consenso, y con el desacuerdo de gran parte de la población: los pactos parlamentarios favorecían los decretazos.

  (Clave) s.m. col. desp. Decreto que se pone en vigor sin haber sido pactado previamente, y cuyo contenido no es aceptado por la mayoría: El decretazo del Gobierno ha sido muy criticado por la oposición.

  (gduea) s/m Aum de 'decreto'. Decreto cuyo contenido implica una reforma drástica, repentina o no esperada de aspectos que afectan directamente a gran parte de la población: El «decretazo» suponía un endurecimiento de los requisitos para cobrar el desempleo.

  Pel que sembla, únicament el gduea li adjudica una marca (les cometes) en l'escriptura. Tanmateix, tractant-se d'un mot ben format, potser és per la connotació col·loquial o política que té sufiz -azo en espanyol.

 2. Tenint en compte que el mot s'ha adjudicat a una pràctica del govern espanyol, han estat diverses les opcions per a referir-s'hi en català. En recull una mostra rull2004:
  decret, decretada (Avui, 04.07.2000), cop de decret (Ona Catalana, 03.03.2003)

  Com que la llengua té molta vitalitat, cal dir que també hi ha hagut altres ocurrències: decretàs, *decretasso... O deixar-ho sense traduir, com a xenisme , és a dir mot pertanyent a la cultura política que es fa en llengua espanyola.

  En tot cas, crec que amb el sufix -ada (decretada), tenim una opció ben passable (i que seguix el camí de pilotada), tenint en compte les limitacions que assenyala Gabriel Bibiloni en «El pensionarro» (Diari de Balears, 06.03.2010):

  [...] hauríem de fugir del calc sistemàtic en aquesta classe de paraules, encara que sigui amb el sufix -ada: un bombazo (notícia impactant) no ha de ser una bombada, ni un braguetazo ha de ser una braguetada, ni un quartelazo ha de ser una quarterada, ni un espaldarazo ha de ser una esquenada, ni un flechazo ha de ser una fletxada, ni borrar de un plumazo ha de ser esborrar d'una plomada, ni un pucherazo ha de ser una ollada, ni un gatillazo ha de ser una galletada. Aquest darrer millor no haver-lo d'anomenar de cap manera.