decaure

·       [96/3379cap;dog16abril] «[...]per la qual es declara decaigut en els seus drets en relació amb les proves selectives del grup B, tècnic mitjà d’activitats juvenils, el senyor Manuel Bono Ortuño».

·       Veg. decaer.