de cara a

·      Segons el daux i el mestil (xxi, 7.6) aquesta locució s’ha de considerar correcta (cf. Obs/1, p.142), sinņnima de amb vista a.

·      El dval sembla que ja recull aquesta locució, encara que hi deu haver una errada (pąg. 375): e. de cara a a.Dirigint-se a. b. Amb intenció [de]. c. Envers.