DOGV

·      El 21.5.99 apareix una ordre de la CAPA de 29 d’abril, que té l’annex mig en valencià, mig en castellà. He topat amb ella quan cercava (al cidaj) els mots tot-u, saorra i zahorra. Hi apareix aquest últim. Així, no es documenta l’ús ni de tot-u ni de saorra, que no apareixen en valencià. Hi ha més documents que contenen zahorra: R15.03.96 cama; R14.11.95 cama; R28.06.99 cama. Ara també hi ha saorra: A17.04.00 gv. Veg. saorra.

·      El 9.11.00 hi arriba un document de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Indústria). Decideixen occidentalitzar les desinències verbals. Entre els diversos comentaris que es poden fer d’aquesta actuació —a banda de legalismes formals—, hi ha el fet que el dogv (i la Generalitat Valenciana) no és uniforme (o coherent) en l’ús de les formes verbals (p. e., establert/establit; decideix/decidix) o de l’accentuació (interés/interès), i com que totes són correctes —ho són—, no sempre es canvien (no s’uniformitzen), ja que tot depén de la capacitat o voluntat intervencionista del moment. Tot això, pel que fa als documents de la mateixa Generalitat. Però tractant-se d’un document que emet una altra administració en una varietat estàndard diferent... Ara bé, no una altra administració i varietat innocents, sinó la Generalitat de Catalunya i l’oriental. I ara és quan ens deixem anar definitivament i els apliquem el filtre que ni tan sols ens apliquem a nosaltres mateixos... Lamentable. Espere que recapacitarem en l’esmorzar (10.00 h). No ho fem, i això que l’únic argument que hi ha és que quan ve un document d’un ajuntament, els ho canviem... Quina comparació!