Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

contactar

 1. Els diccionaris més comuns només recullen per a este verb la possibilitat intransitiva (que regix la preposició amb) i només una accepció. Per exemple, el gd62:
  contactar v règ Entrar en contacte, posar-se d'acord amb algú. Hem contactat amb el per telèfon.
  Es tracta d'un verb bastant modern en totes les accepcions (segurament provinent de l'anglés to contact), però també podem localitzar l'ús transitiu en documentació no tan actual:
  Per exemple, per a posar en moviment el ion de iode d'una solució d'INa, es contactarà el pol negatiu de la corrent amb la borna de la banyera [...]
  Josep M. Simon, Tractament electroionic de l'episcleritis i de la catarata, 1917; consulta: ctilc, 08.09.2010.
  Més avant, en els anys sixanta podem trobar l'ús pronominal:
  [...] ¿pot eludir les infinites possibilitats de contactar-se amb el gran públic [...]
  Manuel Valls i Gorina, Música i societat, 1963; consulta: ctilc, 08.09.2010.
  I posteriorment, l'accepció relacionada amb el contacte personal manté la seua vigència (fins als nostres dies):
  [...] val la pena de contactar-la, fins on sigui possible, amb els moments per on ha passat [...]
  Adrià Gual, Mitja vida de teatre, 1960; consulta: Google Llibres, 08.09.2010.

  [...] contactaren els components d'altres grups que treballaven en una direcció semblant.

  Xavier Fàbregas, De l'off Barcelona a l'acció comarcal: dos anys de teatre català: 1967-1968, 1976; consulta: Google Llibres, 08.09.2010.

  L'any 1975 vaig demanar-li de contactar els joves del '68 i vaig donar paraula que posava, a la llur disposició [...]

  Jordi Pere Cerdà, Cant alt: autobiografia literària, 1988; consulta: Google Llibres, 08.09.2010.
  D'altra banda, en castellà es tenen en compte les dos possibilitats (sembla fins i tot que la prevenció davant de l'ús transitiu siga més aviat una influència de l'enfocament de la rae per al castellà, que canvià de 1983 [«tr.»] fins ara ); i en francés i en italià l'ús transitiu sembla el més comú.
  es - Veg. rae
  fr - tlf: «Les particules réparties au hasard peuvent contacter des recombinaisons mendéliennes»
  it - Il Sabatini Coletti: «Mettersi in comunicazione, prendere contatto con qlcu.: c. la segreteria per ulteriori informazioni»