Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

cobrament a destinació

 1. Veient la versió de TV3 d'El somriure de la Mona Lisa va aparéixer un instant la veu d'una telefonista que avisava d'una telefonada «a cobrament revertit». Eixa expressió no és la que s'ha establit en català per a eixe tipus de conferència, sinó «cobrament a destinació» (DECASCAT). En francés, per exemple, s'ha simplificat encara més i només demanen fer un «PCV». Segons el TLF:
  TÉLÉPH. Abrév. de paiement contre vérification; communication téléphonique acquittée par le destinataire avec son accord, à laquelle s'ajoute une taxe particulière. Appeler, téléphoner en P.C.V.; un appel en P.C.V. L'opératrice avisera votre correspondant que vous désirez communiquer avec lui à ses frais. S'il accepte, il paiera la communication et la taxe «PCV» (Annuaire officiel des abonnés au téléphone, Meurthe-et-Moselle, 1982, p.bleues, p.14). Prononc.: [peseve]. Étymol. et Hist. 1967 (VOYENNE).
  Segons este diccionari, doncs, la cosa no té a vore amb «percevoir» que diuen algunes fonts en Internet. Cal tindre en compte, a més, que en francés també hi ha més possibilitats, segons el GDT del Quebec:
  appel à frais virés n. m.
  [Canada]
  Définition:
  Communication téléphonique pour laquelle c'est la personne appelée qui, après avoir donné son accord, doit payer en tout ou en partie le prix qui s'y rattache.

  Sous-entrée(s):
  synonyme(s)
  communication à frais virés n. f.
  communication en PCV n. f.
  appel en PCV n. m.
  communication payable à l'arrivée n. f.
  PCV n. m.

  terme(s) à éviter
  appel à charge renversée
  appel à charges renversées

  En anglés, pot ser collect call als EUA o reverse-charge call a la Gran Bretanya. En portugués sembla que en diuen «ligação a cobrar».
 2. Supose que fugir del mot «revertit» té a vore per fugir del calc del castellà, entre altres coses perquè eixe ús del verb revertir és bastant estrany. (Caldria vore per què apareix en espanyol).

  Naturalment, si no ens agradara la fórmula actual, podríem trobar fórmules semblants com «càrrec al destinatari -tària», «pagament en destinació» (o fins i tot «telefonada contra reemborsament»!). En tot cas, hi ha possibilitats ben factibles i entenedores en català.