clicar

·       (Termcat, 2001) El Consell Supervisor va normalitzar el terme «fer (un / doble) clic» l'any 1993. Els arguments que  es van tenir en compte a l'hora de desestimar la forma «clicar» van ser, bàsicament, els següents: 1. es va considerar que la forma clicar era un calc innecessari del manlleu anglès to click, 2. d'altra banda, es va creure que la perífrasi verbal cobria adequadament la necessitat terminològica de denominació en la confecció de manuals, en les instruccions de pantalla de l'ordinador, etc. 3. també es va tenir en compte que en altres llengües romàniques, com ara el castellà o el francès, es documenten paral·lelament perífrasis verbals. Ara bé, des de l'any 93 fins ara ha plogut una mica i el cert és que tant la perífrasi fer clic com la forma verbal clicar s'usen habitualment. Un cas paral·lel és el cas de fer un xat i xatejar(en aquest cas la forma xatar, que s'ha difós en algun mitjà de comunicació, és bastant inadmissible atès que xatejar introdueix el matís freqüentatiu que va associat a aquesta acció). Per tot això, des del mateix Servei de Consultes del Termcat hem canalitzat a la secretaria del Consell Supervisor la necessitat d'admetre com a formes plenament sinònimes clicar i fer (un / doble) clic i xatejar i feu un xat. Esperem que aquesta resolució sigui aprovada a començaments d'aquest any que ja és apunt de caure'ns al damunt. En tot cas, nosaltres ja ho hem començat a difondre des del Servei de Consultes tot i que encara no es difon pel Cercaterm (perquè afecta termes normalitzats i, per tant, hem d'esperar que la resolució o ratificació del Consell Supervisor).