Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

CDLPV

  1. Sigla de la Coordinadora de Dinamització Lingüística del País Valencià, associació creada en 1998 a la ciutat de València entre diversos companys i companyes tècnics lingüístics. Actualment (desembre 2006) té una seixantena d'associats pertanyents a diferents àmbits professionals (editorials, ensenyament, administració pública i administració privada) i territorials (Catalunya i País Valencià).

    El web Eines de Llengua (www.einesdellengua.org) és des de l'abril del 1998 la plasmació més visible i localitzable de la tasca duta a terme per la CDLPV. La CDLPV pretén principalment:

    L'associació ha anat creixent lentament, però encara no ha arribat, ni molt menys, allà on pretén. La majoria de les tasques dutes a terme per la CDLPV quant a l'elaboració de materials útils per a la faena dels tècnics lingüístics es concentra en el projecte global Eines de Llengua. Algunes d'eixos materials es poden trobar en:

    El web Eines de Llengua conté encara molts més recursos, però l'activitat de la CDLPV no s'ha centrat només en Internet, sinó que també elabora una revista, Índex (13 números per ara) amb la publicació d'articles de professionals de diversos àmbits, que han aportat dades i informació que convé tindre sempre a l'abast (en paper, format que no podem bandejar encara. El web recull els sumaris dels números i alguns articles).

    A més, en un altra faceta més conjuntural, la CDLPV ha gestionat reunions de tècnics lingüístics de les administracions públiques i ha participat en les seues reivindicacions laborals i professionals.