Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

canyada

  1. Segons DCOROM (s. v. canya), pertany al «cat. extrem-occid. i val.», documentat des del segle XIII:
    Canyada = cast. cañada 'vall poc marcada' visible pel canyer del fons [c. 1460], d'on 'via del bestiar transhumant, carrerada' [1304, i. c. 1290] (perquè generalment segueix aquelles valletes, DCEC i, 645b 38-48), és també del cat. extrem-occid. i val.: p. ex. canyada 'assegador' a Monòver, on n'hi ha tres o quatre de renomenades, 1963, canyada real, 'assegador' a Onda; una forma canada s'havia usat amb caràcter genèric en el Maestrat («vallada entre dos muntanyes pròximes», Ga. Girona), i en particular concretant en la gran i famosa Canada d'Ares, que ja figura amb aquest nom en la Cròn. de Jaume.
  2. Veg. vereda.
  3. Veg. vies pecuàries.