Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Castelló de la Ribera

 1. Documents que fonamentaren accions per a establir la denominació valenciana: Sanchis Guarner i Joan Fuster ; Josep Lacreu .
 2. (2006) Segons la informació de Acícastelló.org (coneguda gràcies a Josep-Carles Vila, [llista Zèfir, 08.11.2006]):

  Situació del Topònim: Castelló de la Ribera

  Editat per: Síndic Pere Calp el 02.11.2006

  Nou recurs de cassació al Suprem

  El dimarts 31.10.2006 vaig demanar per correu electrònic, a través de la nova web del nostre Ajuntament, informació sobre la situació del topònim.

  El Sr. alcalde m'ha remés en data de 02.11.2006 una còpia de la decisió del Tribunal Suprem (Madrid), Interlocutòria de data 11 d'octubre de 2006, per la qual ha decidt estimar el recurs de queixa contra la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de València que acordava no admetre a tràmit el recurs de cassació anunciat contra la Sentència de 22 d'abril de 2005 dictada pel TSJ-València.

  I això què vol dir?

  1r. Que el Tribunal Suprem (Madrid) li diu al Tribunal Superior de Justícia de València que es por tramitar el recurs de cassació (davant del mateix Tribunal Suprem) contra la Sentència de 22 d'abril de 2005, aquella que tornava a repetir l'argument de l'aplanament.

  2n. Que a partir d'ara torna el tema a estar en mans del Tribunal Suprem (Madrid).

  Quan ens faciliten la còpia del recurs de cassació podrem explicar si el Suprem entrarà o no a decidir el fons de l'assumpte que mai, des del meu punt de vista, ha volgut resoldre el TSJ-València.


  Moisés Vizcaíno Garrido
  Advocat del Síndic Pere Calp

 3. (2005) Castelló de la Ribera torna a perdre la denominació oficial en valencià, i hauria de tornar a dir-se oficialment Villanueva de Castellón segons el Tribunal Superior de Justícia valencià.

  Tot i això l'alcalde ha anunciat un recurs davant el Tribunal Suprem i, mentres el tribunal resol, demanarà la suspensió de la sentència del TSJ . De fet, l'Ajuntament utilitza oficialment (juliol 2005) la denominació Castelló de la Ribera

 4. (2004) Castelló de la Ribera recupera oficialment la seua denominació valenciana: Resolució de 6 de maig del 2004.
 5. Premsa: Levante, 04.05.2004.
 6. (1998) Oficialment es torna dir «Villanueva de Castellón», tal com diu l'Acord de 29 de setembre de 1998 del Govern Valencià.
  Tanmateix, hi ha un recurs del mateix Ajuntament en marxa en el Tribunal Suprem espanyol: (El País, 08.04.2000) «El Supremo decidirá sobre la legalidad del topónimo de Castelló de la Ribera».
 7. Enllaç interessant: