burquh

·       En català, d'acord amb les normes de l'IEC, i seguint el text àrab que dóna el Diccionario de árabe culto moderno  de Julio Cortés, aquesta hauria de ser la transcripció del terme árab (vqRb): burquh 'vel femení que cobreix tot el rostre menys els ulls i arriba fins als peus'.

·       (cercaterm novembre 2001) ca burca, m / en bourkha, burka, burkha // [sense definició]

·       En castellà se sol transcriure burka. Segons El País, 1.10.96 –contraportada– es tracta d’un vestit, imposat a les dones afganes pels talibans, que les cobreix del tot i només els deixa una mena d’espiell de tela davant la cara per a veure: «Las mujeres deben permanecer en sus casas, decía la voz en funciones de edicto. De no hacerlo, sólo podían mostrarse cubiertas por el burka