buleró*

·      Part del mornell en forma d’embut que permet l’entrada dels peixos o anguiles però els n’impedeix l’eixida.

·      Ø dcvb, dval, dec, diec