Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

la bufa de la Gamba

  1. (Zèfir, 16.11.2002; Josep Tormo Colomina, «Origen dels modismes antroponímics alcoians», IV Coŀloqui d'Onomàstica Valenciana i XXI Coŀloqui de la Societat d'Onomàstica, Ontinyent (la Vall d'Albaida) 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre de 1995, publicat al volum LXX - LXXI (setembre - desembre 1997) del Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica) [pdf]:
    Ser la bufa de la Gamba: Equivalent, si fa no fa, a l'expressió castellana ser un cachondeo. Coexisteix amb el sinònim parcial ser un canyaret. Dit d'un lloc on no hi ha organització, seny o conducta seriosa: «Allí en el nostre club no es pot treballar ni es pot fer res de trellat, allò és la bufa la Gamba». (La bufa és un eufemisme alcoià per a la vulva, emprat principalment per les dones: «Xe, toca't la bufa, Mariu»; pel que fa a la Gamba, ja hem vist anteriorment que era una famosa bagassa local). Cal destacar a tall de curiositat, l'existència d'un grup musical alcoià, format per veterans, anomenat La Bufa la Gamba Blues Band.