bononera*

·      Terme que no recullen els diccionaris, peṛ que apareix en el dvisual com a siṇnim de bonera (cast. sumidero).