bomba lapa

·      Terme castellà (ja sense guió en El País octubre-novembre 2000), que en català és bomba adossada, bomba adhesiva.