boca d’incendis

·      f boca de incendio Presa d’aigua brancada sobre una canalització de gran cabal, situada a la via pública o a l’entrada d’un immoble, on poden ser connectades les mànegues per a l’extinció d’incendis. Nota: Vegeu també boca d’incendis equipada i hidrant, denominacions utilitzades en l’àmbit dels bombers per a distingir els dos tipus més usuals de boques d’incendis.