blocar

·      El diec ha separat les accepcions entre blocar i bloquejar, tot i que la primera de blocar remet a bloquejar. Per tant s’ha fet una diferència: blocar s’ha especialitzat en esports (a més de ser sinònim de bloquejar) i bloquejar s’usa com a forma principal i de significat més general.

·      (diec) v. tr. Bloquejar. Una allau de neu ha blocat la carretera. El porter, aturar (la pilota) amb les mans o els braços, subjectant-la fortament contra el cos. Un boxador, aturar (un cop) interposant una part poc sensible del cos entre una altra de més sensible i el guant de l’adversari.