Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

binder

 1. Han convingut alguns documents administratius, amb les presses per fer PAI a grapats (2007), a escriure *blinder per a denominar un dels materials de construcció. En realitat es tracta del terme anglés binder:
  (Merriam-Webster) something (as tar or cement) that produces or promotes cohesion in loosely assembled substances
  En el camp de la construcció de carreteres el Diccionari de carreteres de la Generalitat de Catalunya (Data de consulta: 06.06.2007) dóna les opcions següents a partir de la forma anglesa:

  binder n [Diccionari carreteres]
  cat falca de gruix
  cas calzo de espesor
  Parts sobre les quals es repenja la biga mestra de l'estenedora d'asfalt quan es comença un tall d'obra, i amb les quals es determina el gruix de la capa asfàltica que cal estendre.

  binder n [Diccionari carreteres]
  cat lligant
  fr liant
  cas ligante
  Producte que uneix el material granular d'un aglomerat o d'un conglomerat i el converteix en una massa sòlida amb forma pròpia.

  binder n [Diccionari carreteres]
  cat aglomerant
  fr liant noir
  cas aglomerante
  Producte capaç d'unir fragments de materials i donar-los cohesió per efectes només físics, com per exemple el betum.

  En este sentit, el Lèxic multilingüe de la construcció català-castellà-francès-anglès-alemany [PDF creat el 2004] de la UIB diu:
  aglomerant m
  es aglomerante
  fr agglomérant
  en binder
  de Binder
  conglomerant m
  es conglomerante
  fr liant
  en binder; bonding agent
  de Bindemittel
 2. En l'àmbit de les carreteres, pel que fa al nom d'una de les capes que componen la calçada, el Dictionnaire technique Colas (francés - anglés) diu:
  couche de liaison
  en base course (UK) binder course (EUA)
  Couche de surface réalisée entre la couche de base et la couche de roulement et assurant le lien entre celles-ci. La couche de roulement peut, dans certains cas, être différée.
  I a partir d'eixes i altres dades i del dvisual01, podem concloure:
  ca capa intermèdia
  en binder course, base course
  es capa intermedia, capa de unión
  fr couche de liaison