belle aux bois dormant, la

      Conte de Perrault que sha tradut en catal La bella dorment, tot i que hi ha qui ho traduiria La bella adormida en el bosc (Zfir, 13.12.01). A ltim, per, no sembla un ttol que adapte la poeticitat del francs. A les Illes hi ha Na Magraneta (Zfir, 13.12.01).