basament

      (denher) 606 basament /es zanca / fr embase de poteau, socle de poteau / en spur / de Anker, Fuss einess Holzmastes, Sockel eines Holzmastes // Element prefabricat, encastat al sl, destinat a rebre un pal de fusta i evitar qualsevol contacte daquest amb el sl.