bambau

·      Segons el dcvb, és una variant valenciana de babau ‘badoc, babaia’, i a més té dues accepcions més: ‘tros de canya sense nucs que els xiquets usen de serbatana’ i ‘senyal dels camps amb què es marca la distribució de l’adob’. Alícia (Sueca) coneix l’expressió fer el bambau ‘fer-se el badoc, l’ignorant’.