balastro*

·      (Anna, Silla, 22.4.98) Segons els tècnics, un element de les làmpares fluorescents (com una capsa). Anna ho tradueix balast.

·      (eurodicautom) en ballast / es reactancia // Device used with discharge lamps for stabilising the discharge.

·      Ara cal saber quin és el terme català: reactància; o potser una altra accepció per a balast; o un altre terme (p. e. estabilitzador). #

·      També hi ha (eurodicautom) en power supply unit; ballast / es 1) bloque de alimentación; 2) resistencia de compensación. (No hi ha definició en aquest cas).