Burjassot

·      Carrers: de la Terrisseria (4.6.97 li diuen a Alícia els de l’ajuntament, i que els noms dels carrers estan en valenciŕ),