Buitre, mola del ...

·      [97/P4940ccec;dog4.2.97] Topònim d’Alpont: «muela del Buitre».[topon]