Botgers

·      [97/6977] Deia «camí vell dels Bogeros»; Lozano em comenta que a la Ribera hi havia els [bo’txeros], persones que collien botja i anaven al poble a vendre-la. Molt estimada com a encenall. És un camí al terme de Sant Antoni de Benaixeve.

·      D’altra banda, Albert Pérez (pimarco) assenyala que han adoptat la grafia botgers, ja que es tracta —tal com comentava Lozano— del qui venien llenya als terrissers i les grafies acastellanades eren deformació d’aquesta. Per tant, camí dels Botgers.