Borros*

·      [96/A1876ccec] «Penetración dinámica (Borros) o estática (cono holandés)» / «Penetració dinàmica (Borros) o estàtica (con holandès)»

·      Deu ser un nom propi (ja que va en majúscula). També l’he trobada escrita en minúscula (Internet-Ministeri de Foment: «... penetrómetros dinámicos tipo borros ...»).

·      En anglés he trobat: Borros Type Hydraulic Anchor (una part d’uns Extensometers). Pertany al camp de la prospecció minera o semblant.

·      Ø dec