Belcaire

ˇ      Segons Coromines (onomast) ve de ll. (rivus) vervacarius ‘el rieral de les ovelles’ > mossār. ber(b)kai9r amb la -o escapįada per l’ārab i dissimilaciķ r-r>r-l.