Vicent Sanchis i Martínez

TOPONÍMIA DELS POBLES VALENCIANS

RAFELGUARAF i EL REALENC (LA RIBERA ALTA)

RAFELGUARAF

Rafelguaraf és un municipi situat a uns 48 kms. de València. L'extensió del seu terme és de 16,32 km2, dintre del qual comprén els llocs d'el Tossalet, Berfull, i el Riurau, amb un total de 2.472 habitants a 31-12-97. El terme és accidentat al sector sud-oriental (el punt més elevat és la Penya Roja a 345 metres d'altitud) i es caracteritza bàsicament per l'oposició entre la zona de les serres (al sud-est) i les terres de cultiu, el pla (al nord-oest). El clima és mediterrani, amb hiverns suaus i estius calorosos. Les mitjanes tèrmiques oscil·len entre els 9º de gener i els 26º d'agost.

La superfície cultivada suposa aproximadament el 56,7% del total, mentre que la inculta ocupa el 37,5%. Les estructures agràries es basen en una propietat de la terra molt distribuïda i amb un alt índex de minifundisme. Hidrològicament el terme està conformat per una densa xarxa de barrancs que prenen la direcció d'est a oest, i està creuat, entre d'altres, pel barranc del Pinar. Els conreus, gràcies a l'aigua del riu d'Albaida, són a través de séquies que formen part de la Séquia Comuna de l'Ènova (400 ha) i de pous (490 ha). A destacar que el tarongerar constitueix gairebé un monocultiu (750 ha) i que la superfície de secà és poc important (unes 30 ha).

Hi ha constància de l'existència de tallers lítics de principis de l'Eneolític. Rafelguaraf era una antiga alqueria islàmica; hi ha documentació que acredita l'existència d'una mesquita així com d'uns banys àrabs. Després de la conquesta del rei Jaume I, però, la població continuà sent mudèjar al 100% fins l'expulsió morisca, en què tots tres nuclis quedaren despoblats. Se sap que el dia 22 d'octubre de 1609 foren embarcades a Dénia un total de 122 persones de Rafelguaraf; Berfull tenia aleshores 20 focs (96 habitants), i el Tossalet en tenia 23 (110 habitants). A posteriori, el Tossalet va passar a denominar-se Tossalnou, i a Rafelguaraf li fou atorgada carta de poblament el 6-VII-1626 per Joana Eslava, Comtessa del Castellar.

Durant la Guerra de Successió, el senyor de Rafelguaraf, Comte d'Almenara, va prendre part per Felip V; pel contrari, el senyor de Berfull va prendre part per Carles III d'Àustria, arribant a ser governador de les forces dels maulets a Xàtiva. Entre 1720 i 1778 hi hagué un plet per la possessió del Realenc entre els Dominicans i les autoritats de Xàtiva contra les de Rafelguaraf i els titulars de la senyoria; tot i arribant posteriorment a ser terme de Rafelguaraf entre setembre de 1851 i setembre de 1852. L'actual configuració municipal va concloure amb les agregacions de Berfull (el 24-VIII-1846) i el Tossalet (el 26-VI-1870), població on cal destacar l'elegant portada de l'església, interessant pel seu equilibri i per la sàvia combinació d'elements classicistes ben ordenats.

A mitjans del segle XIX s'originà el llogaret del Riurau; època en què augmentà el conreu del tarongerar, per influència, en gran mesura, dels llauradors carcaixentins. En les revolucions de 1854 i 1868 es va prendre part pels liberals de manera pacífica. Altre fet remarcable fou la desamortització dels béns comunals municipals que en 1871 passaren a propietat de la família Reig Bigné. En l'edifici de l'ajuntament, de 1896, cal ressaltar la façana principal amb decoració de ressonàncies medievals i d'acord als postulats historicistes de l'època. Durant la Segona República i la Guerra Civil cal destacar la quasi total absència de fets violents in situ, a excepció de la crema de l'arxiu parroquial i de l'església, que fou substituïda en 1948 per una altra segons un gust sobri i auster i amb escassa decoració exterior.

RELACIÓ DE TOPÒNIMS

ELEMENTS FÍSICS I SISTEMA DE REG

Orografia

 1. la Pedrera
 2. les Foies
 3. el Secà
 4. la Lloma dels Civils
 5. les Delícies
 6. el Racó de Guerrilla
 7. la Lloma del Collado
 8. el Collado
 9. la Lloma de Vicentico
 10. els Cingles
 11. la Costera de López
 12. el Pla de Matamoros
 13. el Llomot
 14. el Pla del Senill
 15. el Molló Roig
 16. la Moleta
 17. la Barcella
 18. el Pla de Piferrer
 19. el Pla de la Figuera
 20. la Penya Roja
 21. la Penya Partida
 22. el Pla del Molló Roig
 23. la Cova de la Pedra Cristal·lina
 24. la Cova de l'Arrèlit
 25. la Cova del Forn
 26. la Cova del Pastor
 27. Hidrografia

 28. Barranc de Pelaburros
 29. Barranc de Matilde
 30. Barranc del Poble (o de Rafelguaraf)
 31. Barranc del Tossalet (o del Racó)
 32. Barranc de Flores
 33. Barranc dels Dos Germans
 34. Barranc de la Font del Perelló
 35. Barranc de l'Infern
 36. Barranc de Cantals
 37. Barranc de la Penya Trencada
 38. Barranc Llarg
 39. Barranc de la Rastellera
 40. Barranc de Rius (o de Vicentico)
 41. Barranc de Guerrilla
 42. Barranc de Cabot
 43. Barranc dels Pins
 44. Barranc d'Alzira
 45. Barranc de la Mina
 46. Barranc del Llop
 47. Barranc de Piferrer
 48. Barranc de la Font de la Figuera
 49. Sistema de reg (séquies, braçals, pous i fonts)

 50. Séquia de Berfull
 51. Braçal del Secà
 52. Séquia del Tossalet
 53. Braçal de les Marjaletes
 54. Braçal de Baix
 55. Séquia del Girambell (o del Racó)
 56. Séquia de Rafelguaraf
 57. Braçal de Baix
 58. Braçal del Mig (o del Poble)
 59. Séquia del Pla
 60. Séquia Nova del Pla
 61. Pou de Ventura
 62. Pou de la Central
 63. Pou del Murciano
 64. Pou de la Florida
 65. Pou de Sant Josep
 66. Pou dels Serenes
 67. Pou d'Arbona
 68. Pou de Prades
 69. Pou de Selma
 70. Pou de Sant Vicent
 71. l'Ullal de Puertos
 72. Font del Perelló
 73. Font de l'Escaló
 74. Font de la Figuera
 75. PRESÈNCIA HUMANA

  Poblament

 76. Rafelguaraf
 77. Tossalnou (o el Tossalet)
 78. Berfull
 79. el Riurau
 80. els Xalets del Pla
 81. Hort de Botifarra
 82. Hort de la Cansalà
 83. Hort de Castillo
 84. Hort del Moliner
 85. Hort de la Pallassa
 86. Hort del Garrofer
 87. Hort de la Pedrera
 88. Hort de Castells
 89. Hort de Clara
 90. Hort de Soriano
 91. Hort de Taléns
 92. Hort de Remigio
 93. Hort d'Alberola
 94. Hort del Cosaco
 95. Hort del Pelat
 96. Hort de Gastaldi
 97. Hort del Coixo de Vila
 98. Hort de Prades
 99. Hort del Rectoret
 100. Hort de Meliana
 101. Hort d'Arbona
 102. Hort dels Anouers
 103. Hort de la Bomba
 104. Hort de Ferreres
 105. Hort del Pouet
 106. Hort de la Molineta
 107. Hort de la Casa Alta
 108. Hort de Miguel
 109. Hort de Dorda
 110. Hort del Dentista
 111. Hort de la Senyoria
 112. Hort de la Casa Blava
 113. Hort de Vicentico
 114. Hort del Pescater
 115. Partides

 116. el Pla
 117. el Pla de Baix
 118. el Pla de Dalt
 119. el Corral Roig
 120. els Mollons
 121. el Barranc de Cabot
 122. el Braçal de Dalt
 123. Berfull
 124. les Marjaletes
 125. el Braçal del Secà
 126. el Braçal de Baix
 127. els Partidors
 128. el Girambell
 129. el Racó del Tossalet
 130. la Serreta
 131. el Barranc de Guerrilla
 132. la Senyoria
 133. la Casa Blava
 134. el Barranc de Flores
 135. el Barranc dels Dos germans
 136. la Caseta dels Civils
 137. el Realenc
 138. el Racó de Cabot
 139. el Racó de Rius (o de Vicentico)
 140. la Font del Perelló
 141. Vies de comunicació

 142. Carretera de la Pobla Llarga
 143. Carretera del Realenc (o dels Mollons)
 144. Carretera de Barxeta
 145. Carretera de l'Ènova
 146. Camí de Berfull
 147. Camí de Guerrilla
 148. Camí de Cabot
 149. Camí de la Font del Perelló
 150. Camí dels Porxets
 151. Camí de l'Assagador
 152. Camí Reial (o de Benigànim, o de Carcaixent)
 153. Camí de la Vereda
 154. Camí del Teular
 155. Altres llocs d'interés

 156. el Teular
 157. el Molí de Berfull
 158. la Mollonera (o Molló de Carcaixent)
 159. les Delícies
 160. la Taona
 161. la Rambla
 162. el Corral de la Serra
 163. el Pont Nou
 164. el Pont de la Dula
 165. el Pont de la Séquia del Pla
 166. el Pont de la Mola
 167. l'Ullal de Puertos
 168. la Vereda
 169. la Casa Nova
 170. el Raboser

EL REALENC (o El Pinar dels Frares)

El Realenc és una pertinença del municipi de Xàtiva que constitueix una de les majors explotacions agrícoles del País Valencià. Aproximadament hi viuen unes 36 persones, i els nuclis habitats són els Mollons -situats a 1.600 metres de Rafelguaraf-, així com la Casa dels Frares. El punt més elevat és el Molló Alt a 425 metres d'altitud.

Es té constància de l'existència de tallers lítics de principis de l'Eneolític i també de materials del Ferro-I. Té el seu origen en una donació efectuada l'any 1247 pel Rei Jaume I a l'orde dels Dominicans, als quals va pertànyer ininterrompudament fins la desamortització. Encara hi ha un oratori dedicat a la Verge dels Desemparats, que recull elements historicistes en una façana senzilla amb decoració a la gòtica.

En el segle XVIII va estar en litigi la possessió del Realenc entre els Dominicans i les autoritats de Xàtiva i les de Rafelguaraf i els titulars de la senyoria. Com a conseqüència de la desamortització va passar a ser propietat privada, sent en 1851 de la família Reig Bigné. Durant la Guerra Civil fou col·lectivitzada per una comissió formada pels sindicats CNT i UGT de les poblacions limítrofs (Carcaixent, Simat de la Valldigna, Barxeta i Rafelguaraf) i també de Xàtiva, l'Ènova i la Pobla Llarga.

RELACIÓ DE TOPÒNIMS

ELEMENTS FÍSICS I SISTEMA DE REG

Orografia

 1. el Tossal
 2. el Pinar Pla
 3. l'Hort Vell
 4. l'Escala Gran
 5. Pla del Palmerar
 6. Pla de les Murteres
 7. Pla del Pí Ramut
 8. Pla dels Cara-sols
 9. Cara-sols de Patxarra (o Lloma del Serrillo)
 10. els Collets
 11. l'Esgolador
 12. la Cova de Xàtiva
 13. la Cova de la Mina
 14. la Llometa de l'Arnadí
 15. el Racó del Senill
 16. la Lloma Verda
 17. la Lloma del Barranc Ample
 18. la Lloma Plana
 19. els Covarxons
 20. la Lloma Estreta
 21. el Pla de Miramar (o Pla de Brunet)
 22. la Lloma dels Claus
 23. la Gruta
 24. el Cocó de la Sabata
 25. la Mallada Fonda
 26. el Molló de Miramar
 27. el Molló Alt
 28. el Molló Roig
 29. la Pujada del Molló Roig (l'Ombria del Molló Roig)
 30. Hidrografia

 31. Barranc de la Font del Senill
 32. Barranc del Molló Roig
 33. Barranc de la Sabata (o Creuets dels Covarxons)
 34. Barranc del Molló Alt
 35. Barranquets de les Malladetes
 36. Barranc de la Cova
 37. Barranc de la Lloma Estreta
 38. Barranc dels Covarxons
 39. Barranc de les Clotxes
 40. Barranc del Pinar
 41. Barranc de la Lloma Plana
 42. Barranc Ample
 43. Barranc de la Font de Pedro
 44. Barranc de l'Olivastró (o de Barret)
 45. Barranc del Purgatori (o de la Cova de Xàtiva)
 46. Barranc de l'Infern
 47. Barranc del Portet o del Tossal
 48. Sistema de reg (pous i fonts)

 49. Pou de Santa Teresa
 50. Pou de Sant Josep
 51. Pou de Sant Antoni
 52. Bassa del Realenc
 53. Font de Pedro
 54. Font del Sapo
 55. Font del Senill
 56. PRESÈNCIA HUMANA

  Poblament

 57. la Casa dels Frares
 58. els Mollons
 59. Casa de l'Era
 60. Porxe del Senill
 61. Vies de comunicació

 62. Camí de Rafelguaraf
 63. Camí de Barxeta
 64. Camí del Molló Roig
 65. Camí de les Basses Roges
 66. Altres llocs d'interés

 67. la Carrasca
 68. els Corrals
 69. Santa Teresa
 70. Sant Josep
 71. Santa Caterina