atovat

·      Terme català medieval: ‘qui a estat greument nafrat en el tòrax’. El tòrax era aleshores (segle xv) el «tou». (gcefcr)