Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

atibacat -ada

 1. Adjectiu (o participi) usual a Tavernes de la Valldigna (i a més llocs, com per exemple Foios, segons comenta Eugeni S. Reig - Migjorn, Alginet —com ens diu Josep Lozano Lerma—, a Eslida —segon Òscar Pérez Silvestre— i Otos —Joan Olivares - Migjorn, 02.11.2009) que indica que una cosa està plena de gom a gom.

  A Simat hi ha, a més, la forma invariable atibacant. Exemples: «les séquies estaven atibacades de residus». A Simat seria: «les séquies estaven atibacant de residus» (informació d'Àngel Alexandre - Migjorn, 26.07.2004). També hi ha la forma atabicat (segons indica Anna Gascó - Torrent).

  Joan Olivares,a més, ens comenta (Migjorn - 02.11.2009):

  [N]osaltres també conjuguem el verb atibacar. Per exemple: «Quan ha d'eixir de casa, s'atibaca les butxaques de cacauets per anar rosegant tot el dia.»
  Cal dir que el DGFPastor ja havia incorporat el verb atibacar (que no havia recollit el dcvb) i ja apareix en altres diccionaris, com ara el gdlc:
  v dial 1 tr Atapeir. Atibacar un calaix de coses inútils. Séquies atibacades de residus. 2 pron fig Atipar-se. Atibacar -se de dolços.
 2. Segons el dcorom (s. v. tibar):
  «+Atibacat 'atapeït, curull': "els trens estos dies van atibacats de gent" val. (J. G. M. 1963): més que derivat és resultat d'un encreuament amb mots en -acat de sentit semblant: atacat (atacar de pólvora), atabacat 'ficat en tabac', estacar-se [...], estacat "atufado", C. Ros, 1784.»
 3. A Elx, on es manté el verb tibar (segons informa Martí i Casanova - Migjorn, 26.07.2004), hi ha l'expressió «estar a tibó» 'de gom a gom'; també hi ha atibonat -ada (Martí i Casanova - Migjorn, 02.11.2009). Podem trobar un exemple d'a tibó en en el poema «Inventari de la Roà» de Gaspar Jaén i Urban .

  A Simat hi ha la mateixa expressió però amb canvi en l'accent: «estar a tibo» (informació d'Àngel Alexandre - Migjorn, 26.07.2004), expressió que també es fa servir igual a Sollana (14.11.2009).

 4. En el Salt 2.0:
  atibacar v. tr. Omplir completament, posar com dins d'un tabac. Ordena els calaixos de l'escriptori, perquè els has atibacat de coses inútils.