Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

a so de mar

 1. Trobe l'expressió en el Decret 268/1997 (dogv 3.110, pàg. 16.883; [pdf]):
  Costejada[1] del vaixell a so de mar | Arranche del barco a son de mar

  1. El terme costejada no és adequat en este cas, ja que no es tracta del derivat del verb costejar 'navegar seguint la cosa', sinó que es tracta del verb arranjar 'preparar un vaixell per sortir a la mar [...]' (definició del Diccionari de l'aparell i dels velams en els grans velers de Ricard Jaime i Pérez). Vegeu més detalls sobre este problema de traducció en arranjar.

  Localitze (20.05.2011) el terme en el Lèxic mariner de Washington Garcia:

  a so de mar
  Es diu de tots els efectes, pertrets i aparells del vaixell, quan estan col·locats de la forma més adequada per a la navegació.
  cast: a son de mar

  a so de mar
  Preparar el vaixell per a enfrontar mal temps.
  cast: a son de mar

  Confirmen eixa informació tant Carles Palanca com el Vocabulari marítim - Vocabulario marítimo (1998) de Martínez-Hidalgo i Carbonell (veg. arranjar).