arqueta

 

·      (diec) Construcció de forma paral·lepipèdica, oberta pel damunt, que hom situa sobre la sèquia, la canonada, etc., de regatge com a distibuidor de l’aigua.

·      La definició del diec descriu a trets generals les imatges del dvisual. Aquest diccionari fa sinònims els mots arqueta  i pericó, encara que no ho serien segons el diec. Sembla que el dvisual accepta que són, sembla, geosinònims.

·      (clave) [2 Recipiente o caja que recoge el agua: ‘Las aguas de los desagües van a parar a una arqueta’.