Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

a pressa feta

  1. Segons comentava Joan Mascarell (Zèfir, 18.12.2006):
    Aquesta expressió és ben viva en el meu tortosí: vol dir, senzillament, molt de pressa, de seguida, sense cap mena d'impediment o entreteniment, sense dilació, etc.
  2. No apareix l'expressió en els diccionaris habituals (GDLC, DIEC, DCVB) i té poca documentació en Google i gens en els PDL-IEC.