apreciació

·      (dcompt) 76 f / es apreciación / en appreciation // Augment del valor d’un actiu.

·      (dcompt) 77 f  / es apreciación / en appreciation // Determinació del valor que té un actiu.