applet

·      Terme anglés d’infomàtica. (vocinternetfr) Miniaplicació escrita en llenguatge java que, inserida en una pàgina web, executa els seus objectes multimèdia en un navegador compatible, i això, directament sobre l’ordinador de l’internauta, en qualsevol sistema utilitzat.

·      applets (apliques) Pequeñas aplicaciones escritas en Java y que se difunden a través de la red para ejecutarse en el visualizador cliente.