apear

·      Dues traduccions possibles, pel que fa a la fusta: assocar ‘Tallar (un arbre, un cep) arran de terra’ i abatre (vforest). Quan es tracta de fusta solc usar el primer verb.