Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

anys

  1. Segons el mestil XII, 2.2.2.6: els períodes d'anys i les correlacions amb tots els dígits, especialment si hi ha canvi de segle: el període 1875-1923.
  2. Segons el mestil XVII, 3.2: l'any porta l'article el, l'expressió l'any o la preposició en davant (aquesta es fa servir més al País Valencià).
  3. Segons el mestil XVII, 2.3: expressions de freqüència i repetició: l'any, a l'any, per any, cada any.
  4. L'Avui prescriu l'ús de l'article sempre davant dels anys (pàg. 73, any); però vaciŀla en alguns exemples (pàg. 163, mes; pàg. 64, Aberri Eguna).
  5. Pel que fa a l'any 2000 i següents les construccions amb aquest data s'haurien de formar amb l'article definit: a partir del 2000, des del 2000, etc., a pesar de l'extensió de l'ús administratiu que ha fixat la cala.
  6. La Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (veg. la fitxa de l'Optimot, que crec recull actualment [2011] la informació d'aquella comissió) considera que cal mantenir el criteri de datació sense article en la datació de documents: «Tavernes de la Valldigna, 25 d'abril de 2000». En les enumeracions cal ser coherents amb o sense article, i dins el text la forma habitual seria amb article: «entre els mesos d'agost i setembre del 2007...».
  7. Vegeu la fitxa de l'idescat.