antina

·      (dcorom) ‘roca o altell submarins amb algues’, ‘mata d’algues sotaiguades’, mot de les costes del Continent, que a les Illes té la forma altina: potser la forma originària sigui un derivat d’alt aplicat a un lloc més elevat en el fons de la mar, però no està gaire explicat el canvi d’altina que això suposaria. o 1.ª doc.: 1876, en treballs hidrogràfics. [...] Al Perelló de l’Albufera defineixen antina com ‘roca on neixen olivaretes i algues’, i sembla, doncs, que es tracta de mar; però el mateix informant d’allà n’anomena tres (la de Jumara, que és un poc terra endins, i altres dues que pel nom també semblen ser més aviat a l’Albufera); Mata de l’Antina a la costa de l’Albufera, a Sueca.