Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

anteriorment a

  1. Locució prepositiva no recollida pels diccionaris, d'ús habitual en llenguatge administratiu i que convindria canviar per abans de, que és la locució més general i usual. Amb tot, és correcta i la podem documentar també fora de l'àmbit de l'administració:
    Organització política, econòmica i social existent a Europa després del període feudal i anteriorment a les revolucions burgeses.
    (gec, s. v. antic règim)
  2. En castellà, era incorrecta fa uns anys segons Efe i dusos: «Solecismo por antes de, con anterioridad a». Tanmateix, deu ser considerada correcta actualment (febrer 2008), ja que apareix usada en el dpnh (s. v. anterior):
    *«Pero anterior a eso nosotros vivíamos en Casalta» (Entrevista [Ven., corpus oral 1987]); aquí debió decirse antes de eso o anteriormente a eso.