anàlisi economicofinancera

·      (dcompt) 71 f / es análisis económico-financiero / en economic and financial analysis // Anàlisi sistemàtica de les dades i les informacions d’una empresa, un sector, etc., a fi de formular-ne la diagnosi de la situació i de les perspectives.