anacronisme hagiogràfic

·      (Anthony Grafton, Falsarios i críticos, 140) Anacronisme que consisteix a atribuir als pensadors més significatius d’una època idees i mètodes que no són coherents amb les seues premisses o ni tan sols amb les seues virtuts, sinó amb les nostres.