alternar

·      (drae) 6. Hacer vida social, tener trato. alternar con personas de cuenta. 7. En ciertas salas de fiesta o lugares similares, tratar las mujeres contratadas para ello con los clientes, para estimularles a hacer gasto en su compañía, del cual obtienen un pocentaje.

·      (dval) 3. intr. Tenir comunicació amistosa, fer-se. Alterna fàcilment amb els desconeguts.

·      (decascat) de alterne fam (bar) de cambreres. (chica) de diversió, de companyia.

·      La traducció del terme castellà club de alterne resulta una mica tronada (també el terme, per cert), atés que els clubs no solen ser de cambreres sinó de prostitució, i continuar usant el terme club (o bar) de cambreres respon a un ús sexista, actualment, i a una inèrcia en la percepció de certes activitats ancorades en els prejudicis i en els costums del passsat. Sembla que alternar segons la definició del drae és hui un eufemisme en castellà i que a més no s’ha recollit en català.

·      D’altra banda, no sé sí aquesta família de termes, en llenguatge administratiu o jurídic –o policial–, té alguna validesa, si pertany a alguna categoria jurídica o administrativa, o és un símptoma del pes d’una tradició estantissa i dels prejudicis socials. #