allistar

·      (diec) v. tr. Posar (algú) en una llista; inscriure'l en una llista. | pron. Fer-se posar en una llista, inscriure's en una llista.

·      Atenció: només es poden allistar persones.

·      Veg. relacionar