alleujament, l’

·      L’alleujament humanista d’escriure: veg. J. Carbonell, Roís, pàg. 15.[tema]