aleshores

·      La construcció «l’aleshores + subst.», sembla perfectament vàlida. Es documenta en castellà i en anglés (the then...). #