alerón rotuliano*

·      [97/0315Maribel] Plaça de metge de l’Ajuntament de Torrevella: «Patología del alerón rotuliano».

·      Inflamació de la ròtula que pren forma d’aleró (Inno-Silla).