Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Albocàsser

 1. Municipi de l'Alt Maestrat. Vegeu la informació de la GEC.
  Nota: La forma Albocácer correspon a l'anterior nom oficial (en espanyol) que va ser substituït per la forma valenciana actual Albocàsser mitjançant el Decret 115/1996.

 2. Toponímia d'Albocàsser (Alt Maestrat) segons Joaquim Roca i Albalat (treta del fullet corresponent de la col·lecció "Toponímia dels pobles valencians"):
  1. Orografia

  2. el Bosquet
  3. el Bovalar
  4. la Bastida
  5. la Cova
  6. la Cova Roja
  7. la Llacunassa
  8. la Mola
  9. la Moleta
  10. Montegordo
  11. els Povets
  12. el Puig
  13. Roca Roja
  14. la Serra
  15. Serra d'en Galceran
  16. el Tormassal
  17. Tossal d'en Boix (o Molló de Xamussa)
  18. els Tossalets
  19. Hidrografia natural

  20. barranc d'en Cabrera
  21. barranc de la Font (o del mas de Brusca)
  22. barranc de la Mola
  23. barranc de la Valltorta
  24. barranc de les Antones
  25. barranc de Matamoros
  26. barranc del Bovalar
  27. barranc Fondo
  28. barranquet de l'Ullal
  29. barranquet del Mas d'en Borràs
  30. barranquet del Pou de n'Osca
  31. barranquet dels Cara-sols
  32. bassa Blanca
  33. bassa de les parades
  34. bassa i pou de la Curiola
  35. font de la Tosca
  36. font del Bosc
  37. font del Mas de Brusca
  38. fonteta de la Mola
  39. rambla Carbonera
  40. riu de Sant Miquel
  41. l'Ullal
  42. Hidrografia artificial

  43. aljub del Batle
  44. aljub Nou
  45. aljub Vell
  46. les Fontanelles
  47. pou de la Figuera
  48. pou de les Piques
  49. pou de Matamoros
  50. Pou de n'Osca
  51. Pou de Ripoll
  52. Pou de Vidal
  53. Pou del Riu
  54. Partides

  55. l'Andreveta
  56. les Antones
  57. el Benijou
  58. el Bosquet
  59. les Buitreres
  60. els Buscarrons
  61. les Calçades
  62. les Canals
  63. el Carrasclet
  64. les Clotes
  65. les Comes
  66. el Corribou
  67. els Escollets
  68. els Fornassos
  69. les Forques
  70. la Galiana
  71. les Garbines
  72. la Llacuna
  73. les Llargues
  74. les Marietes
  75. el Mas d'Ametla
  76. el Mas de Brusca
  77. el Mas de la Rambla
  78. els Mascarells
  79. les Parades
  80. la Paridera
  81. Pedrafita
  82. el Pla d'en Galter
  83. la Planeta
  84. els Plans
  85. les Roses
  86. el Rotllo
  87. el Sanxo
  88. els Serradals
  89. la Solana
  90. la Solana (del barranc del Bovalar)
  91. la Solaneta
  92. les Tallades
  93. les Tornes
  94. el Tossal
  95. la Valltorta
  96. les Voltes
  97. Poblament

  98. Albocàsser
  99. els Avellaners
  100. les Calçades
  101. Caseta del Grau
  102. les Casetes
  103. Corral de Catalí
  104. Corral de la Bastida
  105. Corral de la Mola
  106. Corral del Blec
  107. Hostal del Boig
  108. Mas d'Alejos
  109. Mas d'Ametla
  110. Mas d'en Borràs
  111. Mas d'en Camanyes
  112. Mas d'en Peraire
  113. Mas d'en Selma
  114. Mas de Benafetxines
  115. Mas de Boix
  116. Mas de Bracet
  117. Mas de Brusca
  118. Mas de Brusqueta
  119. Mas de Cogullada
  120. Mas de Cuatro Vientos
  121. Mas de Falcó
  122. Mas de l'Algar
  123. Mas de l'Esquilader
  124. Mas de la Bassa
  125. Mas de la Basseta
  126. Mas de la Borrasca
  127. Mas de la Caseta
  128. Mas de la Coma
  129. Mas de la Joia
  130. Mas de la Llacuna
  131. Mas de la Llacunassa
  132. Mas de la Lloma
  133. Mas de la Moleta
  134. Mas de la Rambla
  135. Mas de la Rueda
  136. Mas de la Sèmola
  137. Mas de la Valltorta
  138. Mas de les Llomes
  139. Mas de Manxa
  140. Mas de Marín
  141. Mas de Martí (de Sant Pau)
  142. Mas de Martí (de Sant Miquel)
  143. Mas de Montegordo
  144. Mas de Moquita
  145. Mas de n'Eguasser
  146. Mas de Navarro
  147. Mas de Pujol
  148. Mas de Remigi
  149. Mas de Salvador
  150. Mas de Sanç
  151. Mas de Sant Pau
  152. Mas de Sant Pere
  153. Mas de Santjoans
  154. Mas de Tomàs
  155. Mas del Borreguet
  156. Mas del Bosquet
  157. Mas del Bovalar
  158. Mas del Cup
  159. Mas del Gat
  160. Mas del Panader
  161. Mas del Pati
  162. Mas del Pou de Ripoll
  163. Mas del Riu
  164. Mas del Síndic
  165. Mas del Sord
  166. Mas del Tartamud
  167. Mas del Viudo
  168. Mas dels Erms
  169. Mas dels Forats
  170. Mas dels Povets
  171. Mas dels Torans
  172. la Maseda
  173. la Masadeta
  174. el Maset
  175. Molí de Sant Pau
  176. el Pou de n'Osca
  177. el Segarró
  178. Torre de l'Alfalsar
  179. la Valltorteta
  180. Vies de comunicació

  181. camí de la Masada
  182. camí de la Valltorta
  183. camí de les Antones
  184. camí de les Canals
  185. camí de les Clotes
  186. camí de les Comes
  187. camí de les Tornes
  188. camí de Sant Mateu
  189. camí del Pla
  190. camí Vell de Sant Pau
  191. carretera de Castelló
  192. carretera de Catí
  193. carretera de Serratella
  194. carretera de la Torre d'en Besora
  195. carretera de les Coves
  196. carretera de Sant Mateu
  197. carretera de Villafranca
  198. carretera de Vilar de Canes
  199. pont de Nicolau
  200. pont de Nou Ulls
  201. Altres llocs d'interés

  202. cingle de l'Ermita
  203. cingle del Mas d'en Salvador
  204. cova Centelles
  205. cova Gran del Puntal
  206. coveta de Montegordo
  207. covetes del Puntal
  208. ermita de l'Esperança
  209. Ermita de Sant Miquel
  210. ermita dels Sants Joans
  211. ermita de Sant Pau
  212. molí de Baix
  213. molí de Dalt