albadina

·      L’etimologia d’aquest mot ens remete a alb, segons gdlc; o a l’àrab al-bitana, segons l’Alcover.# [etim]