al + tomo

·      Sembla que per una qüestió de tradició, en els registres de la propietat, les inscripcions en castellà es fan «al tomo...»; no en català, on es fan «en el tom» habitualment (o «al tom», si es vol).

·      (cuervo) a. 12.a) Denota situación en general [...] A la página cuarta. [...] «[...] al capitulo 2º, libro 2º de su historia.» [cita de Diego Clemencín, Comentario del Quijote: 6 vol., Madrid, 1833-1839.]